Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Zapytanie ofertowe: „Dostawa komory redukcyjnej wraz z osprzętem”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod:33-318), działając zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w spółce z o.o. „DUNAJEC” z siedzibą w Gródku n/Dunajcem”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:

„Dostawa komory redukcyjnej wraz z osprzętem”

Nr postępowania: 3/SI/2018

Szczegóły zapytania ofertowego (w tym opis przedmiotu zamówienia) znajdują się w poniższych załącznikach.

——————————————————

Załącznik nr 1. Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2. Formularz oferty

Załącznik nr 3. Schemat komory