Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Dostawa komory redukcyjnej wraz z osprzętem”

Gródek nad Dunajcem, dnia 4 grudnia 2018 r.

                                 

Do Wykonawców biorących
udział w postępowaniu 3/SI/2018

 

Dotyczy: 3/SI/2018 „Dostawa komory redukcyjnej wraz z osprzętem”

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zarząd Spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod: 33-318), działając zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w spółce z o. o. „DUNAJEC” z siedzibą w Gródku n/Dunajcem”, informuje, że w postępowaniu na:

 „Dostawa komory redukcyjnej wraz z osprzętem”

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 NEPTUN Sp. z o. o.

  1. Metalurgiczna 1C, 20-234 Lublin

 który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 65 637,65 zł.

 

Z poważaniem

Rafał Iwański- Prezes Zarządu

 

——————————————————

Zawiadomienie o wyborze