Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Dostawa koparko-ładowarki dla potrzeb DUNAJEC Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,

zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w spółce z o.o. „DUNAJEC” z siedzibą w Gródku n/Dunajcem”.

Dostawa koparko-ładowarki dla potrzeb „DUNAJEC” Sp. z o. o.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

SIWZ Dostawa koparko ładowarki

       2_ZP_2019_Zalaczniki_edytowalne

 

2019.01.21 – odpowiedź na zapytania w sprawie koparko-ładowarki

2019-01-24 – unieważnienie postępowania