Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Dostawa w formie leasing operacyjnego z opcją wykupu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dla „DUNAJEC” Sp. z o. o.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
„DUNAJEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod 33-318)
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

Dostawa w formie leasing operacyjnego z opcją wykupu samochodu ciężarowego

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dla „DUNAJEC” Sp. z o. o.

                                                                                                                            Nr postępowania: 6/ZP/2019

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 519499_N_2019

SIWZ – Leasing pojazdu

Zalaczniki edytowalne do SIWZ

 

2019-03-05 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540042041-N-2019

2019-03-05 – odpowiedź na zapytania

2019.03.05 – Zalaczniki edytowalne do SIWZ_po zmianie 5_03_2019

2019-03-07- odpowiedź na zapytanie

6_ZP_2019_Unieważnienie postępowania na leasing