Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – II

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zarząd Spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod:33-318), działając zgodnie
z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w spółce z o.o. „DUNAJEC” z siedzibą w Gródku n/Dunajcem”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

dla „DUNAJEC” Sp. z o. o. – II

 

2019.01.29-zapytanie ofertowe-Leasing pojazdu.II-4ZP2019

Postępowanie – 4_ZP_2019 – zmiana termiu składania ofert

2019.02.04 – 4-ZP-2019 – odpowiedź na zapytania

2019.02.06 – 4-ZP-2019 – odpowiedź na zapytania

2019.02.12 – Unieważnienie postępowania na leasing pojazdu