Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Dostawa wodomierzy, zestawów redukcyjnych oraz modułów radiowych do zdalnego odczytu „

Gródek nad Dunajcem, dnia 14 maja 2019 r.

                                   

Do Wykonawców biorących
udział w postępowaniu 13/ZP/2019

 

Dotyczy: „Dostawa wodomierzy, zestawów redukcyjnych oraz modułów radiowych do zdalnego odczytu dla potrzeb „DUNAJEC” Sp. z o. o.”

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zarząd Spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod:33-318), działając zgodnie
z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w spółce z o.o. „DUNAJEC” z siedzibą w Gródku n/Dunajcem”, informuje, że w postępowaniu na:

 

„Dostawa wodomierzy, zestawów redukcyjnych oraz modułów radiowych do zdalnego odczytu

dla potrzeb „DUNAJEC” Sp. z o. o.”

Nr referencyjny postępowania: 13/ZP/2019

 

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Diehl Metering Sp. z o.o.,

Bażanowice, ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Goleszów

 

który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 139 596,39 zł brutto (113 493,00 zł netto).

 

                                                                                                                                                                             Z poważaniem,

                                                                                                                                                                             Rafał Iwański – Prezes Zarządu

 

Zawiadomienie o wyborze