Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Zapytanie ofertowe: „Dostawa wodomierzy, zestawów redukcyjnych oraz modułów radiowych do zdalnego odczytu „

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod:33-318), działając zgodnie
z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w spółce z o. o. „DUNAJEC” z siedzibą w Gródku n/Dunajcem”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn:

„Dostawa wodomierzy, zestawów redukcyjnych oraz modułów radiowych do zdalnego odczytu dla potrzeb „DUNAJEC” Sp. z o. o.”

Nr referencyjny postępowania: 13/ZP/2019

Szczegóły zapytania:

Zapytanie ofertowe – dostawa wodomierzy

13_ZP_2019_Załączniki