Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Bartkowa-Posadowa

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na działce nr 478 obręb Bartkowa Posadowa

Schemat technologiczny oczyszczalni:

Urządzenia do oczyszczania ścieków:

 1. Przepompownia ścieków surowych z kratą
 2. Sito-piaskownik
 3. Zbiornik retencyjny
 4. Reaktory SBR
 5. Instalacja dozowania PIX
 6. Stacja dmuchaw
 7. Pomiar ilości ścieków oczyszczonych

Urządzenia do przeróbki osadu nadmiernego:

 1. Pompy osadu
 2. Komora tlenowej stabilizacji osadu
 3. Zagęszczacz grawitacyjny
 4. Prasa do odwadniania osadu
 5. Stacja higienizacji osadu

Urządzenia i obiekty dodatkowe:

 1. Punkt zlewny ścieków dowożonych
 2. Zbiornik i instalacja wody technologicznej
 3. Pomieszczenia higieniczne i socjalne załogi
 4. Agregat prądotwórczy
 5. Studzienki technologiczne
 6. Drogi wewnętrzne
 7. Poletko odwadniania osadów