Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Różnów

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na działce nr 62 i 63 obręb Rożnów.

Schemat technologiczny oczyszczalni:

Urządzenia do oczyszczania ścieków:

 1. Przepompownia ścieków surowych z kratą
 2. Sito-piaskownik
 3. Zbiornik retencyjny
 4. Reaktory SBR
 5. Instalacja dozowania PIX
 6. Stacja dmuchaw
 7. Pomiar ilości ścieków oczyszczonych

Urządzenia do przeróbki osadu nadmiernego:

 1. Pompy osadu
 2. Komora tlenowej stabilizacji osadu
 3. Zagęszczacz grawitacyjny
 4. Prasa do odwadniania osadu
 5. Stacja higienizacji osadu

Urządzenia i obiekty dodatkowe:

 1. Punkt zlewny ścieków dowożonych
 2. Pomieszczenia higieniczne i socjalne załogi
 3. Agregat prądotwórczy
 4. Studzienki technologiczne
 5. Drogi wewnętrzne