Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Tropie

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w pobliżu zbiornika Rożnowskiego na działce nr  387/1 obręb Tropie.

Schemat technologiczny oczyszczalni:

 1. Stacja zlewcza ścieków dowożonych
 2. Pompownia ścieków surowuch
 3. Zblokowany obiekt oczyszczalni ścieków
 • zbiornik buforowy
 • reaktor SBR 150
 • reaktor SBR 150
 • komora tlenowej stabilizacji osadu
 • zagęszczacz grawitacyjny osadu
 • komora zasuw

Pomieszczenia techniczne

 • stacja mechanicznego oczyszczania ścieków
 • stacja dmuchaw
 • stacja odwadniania osadu
 • pomieszczenie na osad
 • warsztat podręczny
 • stanowisko agregatu prądotwórczego
 • magazyn

Pomieszczenia socjalne

 • szatnia czysta i brudna
 • węzeł sanitarny
 • pomieszczenie obsługi

4.Dezodyrator

5.Zbiornik wapna do higienizacji osadu

6.Droga dojazdowa, parking