Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu „Dunajec” sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Dunajec sp. z o.o. w Gródku nad Dunajcem ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu „Dunajec” sp. z o.o. w Gródku nad Dunajcem.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia  11 października 2016 r., do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54 (pok. nr 3 – dziennik podawczy) lub listownie na w/w adres (decyduje data wpływu).

Szczególy konkursu w Regulaminie konkursu wraz z załącznikami.

Regulamin konkursu.pdf

Zał. nr 1 do regulaminu – ogłoszenie konkursu.pdf

Zał. nr 2 do regulaminu – kwestionariusz osobowy (wzór).doc

Zał. nr 3 do regulaminu – oświdczenia (wzór).doc