Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Modernizacja dróg gminnych w gminie Gródek nad Dunajcem w 2013 roku

Spółka „Dunajec” zajmuje się realizacją zadań związanych z budową i modernizacją dróg na terenie gminy Gródek nad Dunajcem. Zadania te obejmują także wszelkie inne prace budowlano – modernizacyjne polegające między innymi na budowie przepustów drogowych, układaniu korytek, czy umacnianiu skarp. Nawierzchnie wykonywane są z betonu lub masy mineralno-bitumicznej.

 

Modernizacja drogi dojazdowej do budynku na działce nr 391/24 w m. Bartkowa-Posadowa

W ramach modernizacji  rozebrano istniejącą nawierzchnie i wykonano nową nawierzchnię z mieszanki mineralno bitumicznej. Dodatkowo wykonano umocnienie skarp, studnie wlotowe oraz ułożono korytka odprowadzające  ścieki drogowych. Wartość wykonanych robót wyniosła 49 868,50 zł.

 

Budowa drogi dojazdowej do budynków na działkach nr 652/4, 652/5 w m. Bartkowa-Posadowa

W ramach modernizacji  wykonano nową nawierzchnię betonową.  Dodatkowo ułożono korytka odprowadzające  ścieki drogowych oraz wykonano pobocza z kruszywa naturalnego. Wartość wykonanych robót wyniosła 42 695,39 zł

 

Budowa drogi dojazdowej do budynku na działce nr 378/9 w m. Przydonica

W ramach budowy rozebrano istniejącą nawierzchnie i wykonano nową nawierzchnię z betonu cementowego.  Dodatkowo wykonano przepusty rurowe pod zjazdami, studnie wlotowe oraz ułożono korytka odprowadzające  ścieki drogowych. Wartość wykonanych robót wyniosła 46 588,54 zł

 

Modernizacja dróg gminnych Wiesiółka-Bartkowa oraz Koszarka do Ziółkowskiej

W ramach modernizacji  dróg wykonano umocnienie skarp, przepusty rurowe, zalano kamienie zaprawą cementową, wykonano krawężniki betonowe oraz ułożono korytka odprowadzające  ścieki drogowych. Wartość wykonanych robót wyniosła 17 785,03 zł