Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gródku nad Dunajcem

Oczyszczalnia ścieków w Gródku n. Dunajcem jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną typu BIOKON o przepustowości Qśrd=171 m3/d. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych 50/3 i 51/2 w miejscowości Gródek n. Dunajcem w odległości ok. 150 m od Jeziora Rożnowskiego. Działka o powierzchni 0,2 ha i nieregularnym kształcie, ogrodzona i otoczona pasem zieleni.

Po szczegółowej analizie stanu faktycznego wykazano, iż stanowisko przyjmowania ścieków dowożonych nie spełnia wymagań odnośnie zapewnienia ich wstępnego podczyszczenia i warunków sanitarnych dla tego typu obiektów, pojemność czynna przepompowni ścieków surowych jest zbyt mała, układ automatycznego sterowania pracą oczyszczalni jest niesprawny, proces napowietrzania charakteryzuje się niską efektywnością, co powoduje brak procesu nitryfikacji i denitryfikacji, osad nie podlega stabilizacji w reaktorze. W związku z tym konieczna była szybka rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, tak aby mogła przyjąć przewidywaną ilość ścieków Qśrd=300m3/h oraz w celu zlikwidowania wymienionych wad.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu modernizacji znajdują się tutaj