Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Oświadczenie Zarządu

Szanowni Państwo,

W związku z krzywdzącymi publikacjami jakie ukazały się w lokalnych mediach zarówno dla Spółki jak i dla części właścicieli domków letniskowych, w obrębie Gródek n/Dunajcem, a dotyczących awarii jaka wystąpiła na terenie prywatnej sieci kanalizacyjnej, działając w imieniu Spółki ,, Dunajec” informuję, iż:

zdecydowana część właścicieli (30 osób) odmówiła partycypowania w kosztach jej usunięcia. Część mieszkańców (10 osób) prowadziło bezpośrednie rozmowy i rozliczenia z Wykonawcą, a pozostała część (12 osób) złożyła pisemny wniosek o usunięcie awarii przez Spółkę i obciążenie ich kosztami.

W związku z powyższym podnoszę, iż faktem i prawdą jest zlecenie, wykonanie i zapłata w 90 % za usunięcie awarii przez Spółkę. Bezspornym jest natomiast, że Spółka dochodzi pokrycia swoich należności w części nieuregulowanej na dzień dzisiejszy.

Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować Panu Danielowi Turchan za zaangażowanie,  mediacje i pomoc w czasie wystąpienia awarii jak i jej usuwania.

Zarząd Spółki ,,Dunajec”