Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji usług związanych z przedmiotem naszej działalności tj. świadczenia usług w zakresie m.in.: uzdatniania       i dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych.

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych    z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest Dunajec Sp. z o.o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 28, numer identyfikacji podatkowej NIP: 734-323-28-60,
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa w celu realizacji umów, rozpatrywania wniosków, przyjmowana deklaracji, rozliczania, wykonywania kontroli, obsługi wodomierzy, windykacji należności.
3. Państwa Dane mogą być powierzane podmiotom współpracującym z nami wyłącznie w celu realizacji wyżej wskazanych usług lub spełnienia obowiązku prawa np. firmy obsługujące oprogramowanie służące do obsługi klientów, Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem itp. W takim przypadku nadal jesteśmy Administratorem tych danych i odpowiadamy za ich przetwarzanie.
4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
5. Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, na podstawie których Państwa dane są przetwarzane.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej, adres: iod.dunajec@grupaproxima.com lub pisemnie na adres: Dunajec Sp. z o.o., 33-318 Gródek nad Dunajcem 28, dopisek: ochrona danych osobowych.

POLECANE STRONY