Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Rozliczanie odbiorców w okresie przejściowym

Zarząd Spółki ,,Dunajec” informuje, iż zgodnie z wydaną Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, z dnia 7 czerwca 2018 roku, znak KR.RET.070.278.2018 w sprawie Zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia         w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gmin: Gródek nad Dunajcem, Zakliczyn i Korzenna z wniosku Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego ,,Dunajec” Sp. z o.o., 33-318 Gródek nad Dunajcem 28,

rozliczenia odbiorców za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków w okresie przejściowym tzn. w okresie zmiany wysokości taryfowych cen              i stawek opłat, tj. do dnia obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz od dnia obowiązywania nowej taryfy, Spółka dokona oszacowania zużycia wody          i odprowadzanych ścieków na podstawie średniodobowego zużycia pomiędzy odczytami (drugi i trzeci kwartał 2018 roku), proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania poprzedniej i nowej taryfy. Należność za wodę i ścieki naliczona będzie według określonej w ten sposób ilości wody i odprowadzanych ścieków i stawek opłat, obowiązujących odpowiednio w poprzedniej i nowej taryfie.

Istnieje możliwość przeprowadzenia końcowego rozliczenia rzeczywistego, dokonanego w oparciu o przekazaną przez odbiorcę wartość odczytu wskazań wodomierza przeprowadzonego w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowej taryfy.

 

Zarząd Spółki ,,Dunajec”