Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

Nowe Taryfy za wodę i ścieki od 21 czerwca 2018 roku

Nowe Taryfy za wodę i ścieki od 21 czerwca 2018 roku

 

Zgodnie z art. 24e ust 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U.         z 2017 r., poz. 328, ze zm.) Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zamieszcza zatwierdzoną taryfę albo tymczasową taryfę na swojej stronie internetowej lub udostępnia ją w punktach obsługi klientów.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Decyzją z dnia 7 czerwca 2018 roku znak KR.RET.070.278.2018 zatwierdził taryfy na okres 3 lat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gmin: Gródek nad Dunajcem, Czchów, Zakliczyn i Korzenna z wniosku Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego ,,Dunajec” Sp. z o.o., 33-318 Gródek nad Dunajcem 28.

W myśl art. 24f ust. 1 przywołanej ustawy zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. w dniu 21 czerwca 2018 r.

Zgodnie z art. 24e ust 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 328, ze zm.) Wójt Gminy Gródek n/Dunajcem zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej zatwierdzoną taryfę na okres trzech lat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy  Gródek n/Dunajcem.

Na podstawie art. 24g ww. ustawy, dotychczasową taryfę (uchwałę nr XXXIX/263/2017 podjętą w dniu 21 czerwca 2017 r. przez Radę Gminy Gródek n/Dunajcem) stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy, tj. do dnia 20 czerwca 2018 r.

 

Decyzja Dyrektora RZGW – KR.RET.070.278.2018