Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

PRZETARGI

14 Maj, 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Dostawa wodomierzy, zestawów redukcyjnych oraz modułów radiowych do zdalnego odczytu "

Gródek nad Dunajcem, dnia 14 maja 2019 r.                                     Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu 13/ZP/2019   Dotyczy: „Dostawa wodomierzy, zestawów redukcyjnych oraz modułów radiowych do zdalnego odczytu dla potrzeb „DUNAJEC” Sp. z...

Czytaj więcej

10 Maj, 2019

Ogłoszenie o przetargu „Dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla Spółki Dunajec”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy...

Czytaj więcej

25 Kwiecień, 2019

Zapytanie ofertowe: "Dostawa wodomierzy, zestawów redukcyjnych oraz modułów radiowych do zdalnego odczytu "

ZAPYTANIE OFERTOWE Zarząd Spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod:33-318), działając zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie...

Czytaj więcej

6 Marzec, 2019

Ogłoszenie o przetargu „Dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla Spółki Dunajec”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy...

Czytaj więcej

6 Marzec, 2019

Zapytanie ofertowe- dostawa oleju napędowego

ZAPYTANIE OFERTOWE     Zarząd Spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod:33-318), działając zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych...

Czytaj więcej

28 Luty, 2019

Dostawa w formie leasing operacyjnego z opcją wykupu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dla „DUNAJEC” Sp. z o. o.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) "DUNAJEC" Sp. z o.o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod 33-318) ogłasza przetarg nieograniczony...

Czytaj więcej

29 Styczeń, 2019

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - II

ZAPYTANIE OFERTOWE   Zarząd Spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod:33-318), działając zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na...

Czytaj więcej

16 Styczeń, 2019

Dostawa koparko-ładowarki dla potrzeb DUNAJEC Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy...

Czytaj więcej

16 Styczeń, 2019

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

Zarząd Spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod:33-318), działając zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11...

Czytaj więcej

21 Grudzień, 2018

Zapytanie ofertowe: „Dostawa armatury wodociągowej dla Spółki Dunajec”

  ZAPYTANIE OFERTOWE     Zarząd Spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod:33-318), działając zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach...

Czytaj więcej

20 Grudzień, 2018

„Dostawa przyczepy kontenerowej dla Spółki „DUNAJEC” Sp. z o.o.”

ZAPYTANIE OFERTOWE     Zarząd Spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod:33-318), działając zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych...

Czytaj więcej

4 Grudzień, 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Dostawa komory redukcyjnej wraz z osprzętem”

Gródek nad Dunajcem, dnia 4 grudnia 2018 r.                                   Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu 3/SI/2018   Dotyczy: 3/SI/2018 „Dostawa komory redukcyjnej wraz z osprzętem”   ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty   Zarząd Spółki...

Czytaj więcej

26 Listopad, 2018

Zapytanie ofertowe: „Dostawa komory redukcyjnej wraz z osprzętem”

ZAPYTANIE OFERTOWE Zarząd Spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod:33-318), działając zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie...

Czytaj więcej

10 Październik, 2018

Dostawa wodomierzy wraz z urządzeniami i oprogramowaniem do zdalnego odczytu dla potrzeb "DUNAJEC" Sp. z o. o.

ZAPYTANIE OFERTOWE Zarząd "DUNAJEC" Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28, kod pocztowy 33-318, działając zgodnie z postanowieniami "Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na...

Czytaj więcej

22 Sierpień, 2018

Dostawa 2 szt. pomp przeznaczonych do ścieków- ponowne zapytanie

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro   W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej...

Czytaj więcej

10 Sierpień, 2018

Dostawa 2 szt. pomp przeznaczonych do ścieków

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro   W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej...

Czytaj więcej

POLECANE STRONY