Telefon kontaktowy  

Tel. 18 441 62 28

Zgłoś awarię   rejon GRÓDEK NAD DUNAJCEM

TEL. 695 230 705

Zgłoś awarię   rejon ROŻNÓW

TEL. 693 128 031

STREFA KLIENTA

Stawki taryfowe obowiązujące na terenie działalności Spółki „Dunajec” w okresie od 21 czerwca 2019 r. do 16 sierpnia 2019 r. (po uwzględnieniu dopłat Gminy -dotyczy odbiorców usług z terenu gminy Gródek nad Dunajcem)

WODA:

– Grupa taryfowa I – gospodarstwa domowe – 5,46 zł brutto za 1m3 wody

– Grupa taryfowa II – pozostali odbiorcy – 9,51 zł brutto za 1m3 wody

– Opłata abonamentowa – 6,48 zł brutto/miesiąc

ŚCIEKI:

– Grupa taryfowa I – gospodarstwa domowe – 8,44 zł brutto za 1m3 wody

– Grupa taryfowa II – pozostali odbiorcy – 21,36 zł brutto za 1m3 wody

 

Stawki taryfowe obowiązujące na terenie  działalności Spółki „Dunajec” w okresie od 17 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (po uwzględnieniu dopłat Gminy -dotyczy odbiorców usług z terenu gminy Gródek nad Dunajcem)

WODA:

– Grupa taryfowa I – gospodarstwa domowe – 5,46 zł brutto za 1m3 wody

– Grupa taryfowa II – pozostali odbiorcy – 9,51 zł brutto za 1m3 wody

– Opłata abonamentowa – 6,48 zł brutto/miesiąc

ŚCIEKI:

– Grupa taryfowa I – gospodarstwa domowe – 7,81 zł brutto za 1m3 wody

– Grupa taryfowa II – pozostali odbiorcy – 20,73 zł brutto za 1m3 wody

 

Aktualne taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

DECYZJA TARYFOWA KR.RZT.070.1.20.2019 z dnia 15.07.2019 r.

Uchwała nr III/20/2018 z 12.12.2018r. Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie dopłat do taryfy dla odbiorców usług kanalizacyjnych i wody w okresie 01-01-2019 roku do 31-12-2019,

 

Archiwalne 2017-2018:

DECYZJA TARYFOWA KR.RET.070.278.2018 z dnia 07.06.2019 r.

-Uchwała Nr LI/354/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług kanalizacyjnych i wody z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 21-06-2018 roku do 31-12-2018.

– Uchwała nr XXXIX/263/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf

– Uchwała nr XXXIX/264/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług kanalizacyjnych i wody z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01-07-2017 roku do 30-06-2018 roku.pdf

ARCHIWUM

 

  •  2016-2017 rok

– Uchwała nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przdłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.pdf

– Uchwała nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 maja 2016r. w sprawie dopłat do grupy taryfowych obiorców usług kanalizacyjnych i wody z zakresu zbiorowego zaopatrzania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01.07.2016r. do 30.06.2017r..pdf

  • 2015-2016 rok

– Uchwała nr X.70.2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf

– Uchwała nr X.71.2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług kanalizacyjnych i wody z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01-07-2015 roku do 30-06-2016 roku.pdf

– Cennik obowiązujący w Spółce Dunajec w okresie od 01.07.2015 do 30.06.2016.pdf

  • 2014-2015 rok

– Uchwała nr LIII/336/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf

– Uchwała nr LIII/337/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług kanalizacyjnych i wody z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01-07-2014 roku do 30-06-2015 roku.pdf

– Cennik obowiązujący w Spółce Dunajec w okresie od 01.07.2014 do 30.06.2015.pdf

  • 2013-2014 rok

– Uchwała nr XL/260/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf

– Cennik obowiązujący w Spółce Dunajec w okresie od 01.07.2013 do 30.06.2014.pdf

– Uchwała Nr V_20_2007 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 14 lutego 2007 roku                 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Szanowni Klienci informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 1/08/2018 z dnia 01.08.2018 roku od dnia 16.08.2018 ulega zmianie cena przyjęcia ścieków dowożonych do punktów zlewnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gródek n/Dunajcem w miejscowościach: Gródek n/Dunajcem, Sienna, Rożnów, Bartkowa – Posadowa oraz Tropie i wyniesie 8.46 zł netto/m³.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 2/08/2018 z dnia 02.08.2018 wprowadzony zostaje cennik usług dodatkowych nie objętych taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Podane poniżej ceny są cenami netto.

SPRZĘT BUDOWLANO- DROGOWY
1 Koparka JCB 3CX usługa 90,00 zł/godzina pracy
2 Koparka Caterpillar 301.5 usługa 60,00 zł/godzina pracy
3 Walec drogowy stalowo- gumowy usługa 70,00 zł/godzina pracy
4 Samochód ciężarowy MAN ładowność 10 ton usługa 0,80 t/km  80,00 zł godzina pracy
5 Wynajem listwy wibracyjnej (bez paliwa) doba 79,00 zł
6 Wynajem piły do cięcia asfaltu, betonu itp.
Dojazd 1 km 3,50 zł
Wynajem sprzętu wraz z operatorem rozpoczęta godzina 52,00 zł
MATERIAŁY BUDOWLANO- DROGOWE
1 Pospółka ze złoża o uziarnieniu 0/150 mm tona 18,00 zł
2 Ziemia z nakładu tona 8,00 zł
OBSŁUGA I KONSERWACJA  PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
1 Usługa zryczałtowana czyszczenia i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków (odbiór osadu, mycie osadników, kontrola ustawień oczyszczalni, uzupełnienie kultur bakterii)
– odbiór osadu do 2 m3 ryczałt 460,00 zł
– odbiór osadu do 3 m3 ryczałt 660,00 zł
– odbiór osadu do 4 m3 ryczałt 860,00 zł
2 Usługa czyszczenia i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków (usługa pojedyncza lub łączona)
– odbiór osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków m3 200,00 zł
– mycie myjką wysokociśnieniową osadników usługa 40,00 zł
-kontrola i ustawienie układu natleniania i zegara czasowego w ramach świadczonej usługi odbioru osadu usługa 20,00 zł
– uzupełnienie kultur mikroorganizmów (uzupełnienie szczepów) w ramach świadczonej usługi odbioru osadu usługa 50,00 zł
– pozostałe (naprawy, diagnozowanie uszkodzeń, odbudowa chłonnych itp.) kalkulacja indywidualna kalkulacja indywidualna
USŁUGI NA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
1 Czyszczenie kanalizacji pojazdem ciśnieniowym za każdą rozpoczętą godzinę pracy 150,00 zł
2 Kontrola szczelności instalacji kanalizacyjnej urządzeinem zadymiającym (z dojazdem) za każdą rozpoczętą godzinę pracy 75,00 zł
3 Diagnostyka instalacji wewnętrznej lub przyłącza wodociągowego (lokalizacja wycieków) za każdą rozpoczętą godzinę pracy 120,00 zł
4 Asysta nad poborem wody z punktu poboru usługa 50,00 zł
5 Nieuzasadniona interwencja pogotowia wodnokanalizacyjnego godzina 120,00 zł
6 Usługi naprawy/ usunięcia awarii na infrastrukturze nie będącej w użytkowaniu Spółki kalkulacja indywidualna kalkulacja indywidualna
7 Koszt wykonania dokumentacji projektowej kalkulacja indywidualna kalkulacja indywidualna
8 Koszt wykonania robót budowlano- montażowych kalkulacja indywidualna kalkulacja indywidualna
9 Uzgodnienie skrzyżowań infrastruktury technicznej z sieciami i przyłączami wod-kan administrowanymi przez Spółkę usługa 120,00 zł
GOSPODARKA WODOMIERZOWA
1 Ekspertyza wodomierza (w związku z nieuzasadnioną reklamacją przez Klienta prawidłowości wskazań wodomierza) kalkulacja indywidualna kalkulacja indywidualna
2 Opłata za wymianę uszkodzonego przez Klienta wodomierza ryczałt 160,00 zł
3 Ponowne oplombowanie wodomierza, po zerwaniu lub uszkodzeniu plomby przez Klienta ryczałt 50,00 zł
4 Usługa montażu wodomierza (po uprzednim demontażu)- na zlecenie Odbiorcy usług ryczałt 80,00 zł
5 Usługa demontażu wodomierza- na zlecenie Odbiorcy usług ryczałt 80,00 zł
6 Usługa montażu wodomierza na dodatkowym źródle poboru wody kalkulacja indywidualna kalkulacja indywidualna
7 Usługa montażu podlicznika kalkulacja indywidualna kalkulacja indywidualna
8 Usługa montażu filtra antyskażeniowego kalkulacja indywidualna kalkulacja indywidualna
9 Dokonanie odczytu stanu wodomierza na wniosek klienta (w terminie innym niż cykl rozliczeniowy) ryczałt 50,00 zł

INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH

 

Odczyty

Odczyty wodomierzy dokonywane są w cyklu trzymiesięcznym. Długość okresu obrachunkowego będącego podstawą wystawiania faktur, umieszczona jest w umowie o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków

Termin płatności jest wskazany na fakturze.

Rozliczenia prowadzone są na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat [aktualna taryfa] oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków, przy czym ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

 

Regulowanie opłat

Kasa spółki „Dunajec” w dniu 31.03.2017r. została zlikwidowana. Szczegółowe informacje na temat regulowania opłat znajdują się tutaj.

 

Rachunki Bankowe

Wpłaty dokonywane za pośrednictwem banków prosimy regulować na rachunki wskazane na fakturach. Każdy odbiorca wody ma indywidualny numer rachunku bankowego. Pozwoli to usprawnić rozliczanie wpłat za świadczone Państwu usługi oraz uniknąć ewentualnych błędów.

POLECANE STRONY